Freja Form

"Kronärtskockor är hennes sigill"

I småländska Boastad ligger Villa Sjöbo i slutet av grusvägen. Här bor keramikern Anne som älskar att tända sin tunna vid strandens kant. När hennes skulpturer är färdigformade läggs de i tunnan som fylls med sågspån och toppas med en kolbädd. Under tre dygn eldas i tunnan vid sjön, innan de färdiga konstverken kan plocka upp som då har svartbränts.

Det råder det ingen tvekan om att växtlighet är en inspirationskälla till Anne Hårds keramik. Kronärtskockorna har blivit hennes sigill, fantastiska "skockor" avbildas i olika storlekar med blomblad som formas lager på lager. Hon har ett öga för det vackra och bygger leran i organiska former med förkärlek till blad och blommor. Anne är utbildad florist och delar sin tid där passionen finns, det gör att skapandet i ateljén blir lustfyllt och hon får ut de bästa av världar.

Sotbränd keramik får fantastiska toner, först när hon får lyfta upp det färdiga konstverket ur tunnan syns den levande effekten av bränningen som styrs av väder, spån och fukten i brännmaterialet.
Anne blir glad av skapandet, inte bara för sig själv, utan till andra. När hon får dela med sig av en liten bit av hennes skapelser är glädjen total. 

Visa all keramik från Freja Form